ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα ανοιγόμενα συστήματα προσφέρουν μόνωση, ασφάλεια και υψηλή αισθητική. Τοποθετούνται σε μονοκατοικίες, κτίρια και πολυκατοικίες.

Προσφέρονται σε απλές σειρές, αλλά και σε θερμομονωτικές εκδόσεις.

Τα ανοιγόμενα συστήματα χαρακτηρίζονται από:

  • τις απεριόριστες εφαρμογές και τυπολογίες
  • τις κατάλληλες λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση
  • το πλήθος των διαθέσιμων αξεσουάρ