ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Οι πόρτες ασφαλείας της Alumoda είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και προσαρμόζονται σε κάθε σχεδιαστική ανάγκη προσφέροντας εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογών.

Η Alumoda ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, πιστοποιεί τις πόρτες ασφαλείας προσφέροντας ένα προϊόν υψηλής ποιόητητας σε μια μεγάλη γκάμα σχεδίων και υλικών.