ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα Κρύσταλλα ασφαλείας της ALUMODA έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης, η οποία βελτιώνει τη μηχανική του αντοχή και τη θερμική του αντίσταση, ενώ παράλληλα αποκτούν ιδιότητες ασφαλούς θραύσης. Αυτό σημαίνει ότι αν σπάσει, θρυμματίζεται σε μικρά, σχετικά ακίνδυνα κομματάκια, που δεν είναι τόσο μεγάλα ούτε κοφτερά, ώστε να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

τα πλεονεκτήματα του θερμικά επεξεργασμένου γυαλιού είναι:

  • Bελτιωμένη μηχανική αντοχή: η θερμική επεξεργασία βελτιώνει τόσο την αντοχή στο φορτίο, όσο και την αντίσταση του γυαλιού σε κρούση. Το tempered γυαλί, είναι σχεδόν 5 φορές πιο ισχυρό από το συνηθισμένο απλό γυαλί
  • Αυξημένη θερμική αντίσταση: Το tempered γυαλί, παραμένει σταθερό και διατηρεί τα χαρακτηριστικά του σε θερμοκρασίες από -70οC μέχρι και +295οC. Αντέχει ακόμη σε διαβαθμίσεις της θερμοκρασίας, τέτοιες που η μία του πλευρά να είναι στους 250οC και η άλλη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Ασφαλής θραύση: Επειδή το tempered γυαλί είναι υπό υψηλή επιφανειακή τάση, αν σπάσει, απελευθερώνει όλη τη συσσωρευμένη ενέργεια και όπως προαναφέραμε, θρυμματίζεται σε μεγάλο αριθμό μικρών, ακίνδυνων σχετικά κομματιών.