Ταξιδιωτικό Γραφείο


Ταξιδιωτικό Γραφείο

Κατασκευή διαχωριστικών χώρου σε Ταξιδιωτικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Τα διαχωριστικά κατασκευάστηκαν από σίδερα 60Χ40, λάμες 30Χ05 και κολώνες 100Χ100 και επενδύθηκαν λαμαρίνες πάχους 1.5mm στο κάτω μέρος. Στα διαχωριστικά τοποθετήθηκαν τζάμια μονά νάζαρετ ώστε να μην υπάρχει άμεση οπτική επαφή της εξωτερικής με την εσωτερική μεριά. Στην πόρτα τοποθετήθηκε μονή κλειδαριά με αφαλό 83mm. Επίσης κατασκευάστηκαν διαχωριστικά γραφείων από 38Χ38 σίδερο και λαμαρίνα διάτρυτη C10 πάχους 1,5mm. Όλα τα παραπάνω περάστηκαν με βερνίκι διάφανο ώστε να διατηρηθεί ο φυσικός χρωματισμός του σιδήρου.